שער |

moonstruck

שער

1989 |  שמן על נייר אורז מודבק על פליזלין  | 44X24.5 סמ'