<<  5/6  >>

שער |

<<  5/6  >>

Portal |

ללא כותרת

1986 | פחם על נייר | 28X20 סמ'
1986 | Charcoal on Paper   |  28X20 cm.

Untitled