מתח מעודן בין אור לחושך, בין דימוי לצלו, בין מונוכרום לנגיעה של צבע.

אירית לוין

לילה כמקור לפיוט אך גם לפחדים ומועקות, מחשבות שחורות.

חנה נוה

בשעות לילה בוקעות דקויות, מתעדנות על ידי צלילי אור הנשפך במשורה, שמיים ומים כחיבור חרישי, כמעט בלתי נראה – חריץ דרכו מסתמנים ביעותי לילה.

ד"ר דורית קדר

“Night as the source of a poem, but also of fears, distress, and troubled thoughts.”

Hana Naveh

A subtle tension between: light and darkness, an image and its shadow, monochromes and a trace of color.

Irit Levin

During the hours of darkness, undertones come through, refined by the sound of light, attentively spilled. Sky and waters, in a silent, unrevealed union – a crevice of forthcoming hallucinations

Dr. Dorit Kedar