ציפור חתול |

Bird and Cat  |

moonstruck

ללא כותרת

Untitled

טכניקה מעורבת על נייר  |  65X50 סמ'
Mixed technique on Paper  |  65X50 cm.