מוטיב הגדר מתקשר לנופי ילדותה של האמנית בשכונת העולים ב"גב־ים", בשנותיה הראשונות של המדינה. קריעת סדיני האם משולה לקריעה על המת.

אירית לוין

"את גב־ים ציירתי על בדים קטנים... שנקרעו ביד לפיסות, בצבע שמן שחור ואקריל תעשייתי כדי להעניק תחושה של קירות שיכונים... השער המט ליפול של הבית בסוף ימיו ובסוף ימיה של אמי..."

חנה נוה

שער בנוי שתי וערב, לא מזדהה, קוויו מרמזים על צומת רעיוני. שער עשוי להיפתח ולהינעל. אולם, כאן הוא פתוח קמעה, רפוי ומדיר שלווה באחת.

ד"ר דורית קדר