ציפור פרא |

moonstruck

ציפורים (סאבי)

22X34.5 סמ'
1989 |  שמן עם פנדה על נייר אורז מודבק על פליזלין 
|