<<  6/8  >>

שלא ידע לשאול

1991 | שמן ופנדה על נייר אורז  |  78X68 סמ'