סדרות השואבות השראתן מהאסתטיקה היפנית Wabi-Sabi, הרואה יופי דווקא בארעיות ובאי השלמות כמו גם מסיפורי חלם, המדגישים את התום והזכּות.

אירית לוין

"אִיווּ פרחים להיות כציפורים... יונים לבנות קפואות, לא עפות ולא נחות, הופכות יותר לחסרות גוף, כמעט פרח או צל לבן."

חנה נוה

ציפורי פרא בשחור ולבן על גווניהם, כשליחים ארכאיים בין עולמות, לעיתים חלולי עיניים, נעות בין צורה לרישומי נשמה בבדידותה, בין מרכז לשוליים קרועים.

ד"ר דורית קדר