בנופי הארץ חוזר מוטיב התלישות והזרות, כמו גם אובדן התום. עם זאת, מודגשת עוצמתו של החלום.

אירית לוין

"...יש בית במרחב, לרוב קטן, תמים ומרוחק, כהה אך עם חלונות מוארים... לימים נעלמה צ'יקיטה הכלבה מתוך הציורים ונותרו הנופים והכבישים... כנקודה בזמן שבין געגוע לציפייה."

חנה נוה

עצים גבוהים סוככים ומאיימים על ריבוע זעיר ולבן של בית. רכבת חולפת וחפוזה מפאת הברושים, שחור קרונותיה מעומעם וניבלם.

ד"ר דורית קדר