צבעוניות מאופקת על גבי נייר פרגמנט, אורז או מחברת סקיצות כדיאלוג בין דימוי לצילו.

אירית לוין

"שושן צחור-שחור, נתן ביטוי לנושא המעסיק אותי זה שנים, תפיסת העולם באמצעות צלליו כביטוי של הרוחני והחולף בהוויתנו... באמצעות צל חמקמק, אני מנסה לתפוס את הבלתי נתפס... זאת דרכי לבטא את צללי הצללים."

חנה נוה

הפרח נותק מהקשרו, ומשתרע על המצע על פי סביבתו החדשה: פורמט, סוג נייר או בד ואמצעי ציור. פרח כמוטיב מרכזי, יחיד, מבודד, מסוגף, מנוכר ומרוחק. סממני איקונוגרפיה תרבותית שגורים מפנים דרך לסמליות אישית: למשל, שושן צחור, סמל לטוהר ובתולין, שכאן עוטה שחור או מלופף כתכריך.

ד"ר דורית קדר