מראות הטבע שנצרבו בתודעה כזיכרון רחוק ככמיהה ופיוט מתממשים לרב בצבעי פנדה על נייר, ספוג דקויות הנעות בין רכות לעוצמה.

אירית לוין

שווארצוואלד (Schwarzwald), באזור מוקף יער בו ראינו אנחנו הילדים את מגרש המשחקים שלנו... אפלוליותו של היער היא מקור הצבעים אשר ברבים מציוריי ודווקא הליריים שבהם... עבורנו הילדים, היער היה מקור נחמה."

חנה נוה

מרקמי הטבע כנקודת פתיחה: הקומפוזיציה מעדיפה כיוון אנכי, בעקבות גזעי עצים, ההופכים ליצירה מופשטת, לינארית, על פי מרווחי זמן חופשיים.

ד"ר דורית קדר

“At the end of the Second World War, the family was transferred to displaced persons camps in Germany… The first of which was Schwarzwald, surrounded by a forest. We, the children, considered the forest as our playground… Its dimness is the source of many of the colors in my paintings, especially the lyrical ones… For us, the children, it was where we found solace.”

Hana Naveh

The sights of Nature, etched in memory as a faded image, a poetic yearning, are being materialized in oil pastels on paper, drenched in waves of soft and intense nuances.

Irit Levin

The textures of Nature as a starting point: the composition tends towards vertical lines, following tree trunks, turning the work – abstract, linear, arranged by unregimented intervals of time.

Dr. Dorit Kedar