<<  6/8  >>

פרחים|

moonstruck

שושן צחור שחור 

1995  |  שמן על נייר פרגמנט  | 18X69 סמ'