היער השחור כמערך זכרונות |

moonstruck

קירות-2

1986 | פנדה על נייר  |  29.5X21.5 סמ'