היער השחור כמערך זכרונות |

גזעים

1982 |  פנדה על נייר  | 24.5X34.5 סמ'