בתערוכה זו נסקרת ההתייחסות למושג גדר/גבול כמחיצה בנוף המקומי.

ייצוגיה ומשמעויותיה של המחיצה מתגלים באופנים שונים, בהתאם להתבוננויות השונות של היוצרות המשתתפות בתערוכה. כל אחת מהן מציגה את הגדר מזווית אחרת, מן ההיבט המעסיק את מכלול יצירתה. התערוכה מציעה אפוא חמש התבוננויות שונות בגדר/גבול: הגדר כאיום קיומי, הגדר המטופלת סמנטית ובוחנת גבולות בינתחומיים, גדר כמייצגת סטאטוס חברתי, הגבול הסמוי המבטא כמיהה להאחדה עם הטבע,
וטבע מול טבע.
 

חנה נוה: הפן החברתי

הגדר, כפונקציה חברתית, היא הגדר החוצצת בין תחושת הזרות של הפליט לבין כמיהתו הלא ממומשת להיות לחלק מן הנוף החברתי.

 נוה מציגה גדרות הקשורות לנופי ילדותה, בעיקר לנוף הבתים הטרומיים המכוערים של שכונת העולים "גב-ים ג'". אל הגדרות הללו, המצוירות במלוא עליבותן - כפי שאכן היו במציאות, בשכונות העולים בשנותיה הראשונות של המדינה - היא חשה שייכות עמוקה.
 

העבודות מצוירות על פיסות בד קטנות שנקרעו מסדיניה של האם המתה, כמו אקט של קריעה על המת. על פיסות בד אלה מצוירים בית ילדותה, ודימויים מהסביבה הקרובה - החצר, השער וסמטאות השכונה.

במקביל מופיעות גם גדרות אחרות, בסדרה "ארץ נען", שצוירה ב-2003. מרבית נושאי הסדרה נשענים על מראות מהקיבוץ. גדרות מתוחות בקפידה מעל ציורי נוף נוסטלגיים, גדרות שהן מטאפורה לשסע העמוק בחברה הישראלית. גם כאן מופיעה נקודת המבט של הפליטה מעבר לגדר, המתבוננת בקיבוץ שסימל בשבילה את ארץ ישראל הנכספת, את השאיפה להשתלב בה..

 

 

אירית לוין, "נוף: ארבע גדרות וכמיהה", מתוך עלון התערוכה, גלריה הסדנה לאמנות, יבנה, 2008

נוף: ארבע

גדרות וכמיהה

מאת: אירית לוין
2008